MK8S

מגבר חכם המכיל 8 ערוצים בהספק של 1000 וואט ליחידה המכיל 2 יחידות DSP, סך הכ"ל 8 ערוצים.

המגבר נועד להחזיק בצורה מרשימה ואמינה 8 יחידות LINE ARRAY (ארבעה בכל צד) BY-AMP ללא שום

חשש לכשל מערכתי או יתרת עומס, הוא מתוכנן בצורה חכמה כאשר כל זוג ארגזי רמקולים מקבלים הזנת הספק, וכך גם ניתן לשלוט על העוצמה של כל זוג רמקולים.

שירותים קשורים

מצלמה אקוסטית המצוידת ב64 מיקרופונים, מסוגלת לאתר במרחב בצורה ממדויקת וויזואלית את מקור הרעש החזק ביותר, היא מסוגלת לאתר מחבורה של צרצרים בלילדה את הצרצר המרעיש ביותר.

מדידות המיועדות לאפיון חללים של משרדים, אולמות אירועים ואולפנים.

מלכי שמואל משמש כהיועץ האקוסטי של פארק הירקון, אמפי קיסריה, פארק אריאל שרון, הפארק הלאומי ברמת גן ועוד רבים מוכרים המקיימים מסיבות חוקיות. החברה מבצעת מדידות אקוסטיות אקטיביות בזמן אירוע בכדאי לאתר דליפות רעש ונותנת הנחיות בזמן אמת להקטנת דליפות רעש.

דילוג לתוכן